ALESI LOCALI – alegeri iunie 2008

1. BACIU VASILE – Primar PD-L ; 0721449144

2. IANCU GHEORGHE – Viceprimar PD-L ; 0743111338

3. OCHEANA IOAN – Consilier local PD-L ; 0740210858

4. DRIU MIHAI – Consilier local PD-L ; 0233747747

5. CLOSCA DUMITRU – Consilier local PD-L ; 0768638581

6. AGACHE GHEORGHE – Consilier local PD-L ; 0233747563

7. CASAPU IOAN – Consilier local PD-L ; 0233747355

8. BOTEZATU MIRCEA – Consilier local PD-L; 0767115782

9. BATACA MARIA-MIHAELA – Consilier local PD-L ; 0740401371

10. CORBAN LUCIAN – Consilier local PD-L; 0233747926

11. OLTEANU CONSTANTIN – Consilier local PSD; 0740201434

12. TOFAN SALVADORI – Consilier local PSD; 0233747293

13. MIRON DORU-CONSTANTIN – Consilier local PSD; 0748429271

14. DORNESCU DUMITRU – Consilier local PNL; 0233747364

15. MURARU IOAN – Consilier local PRM; 0233747467

16. MIHAILA SANDU – Consilier local Independent ;