Informații utile

Înregistrarea copilului

 Înregistrarea copilului se face la primaria sectorului din Bucuresti, municipiului, orasului sau comunei în a caror raza administrativteritoriala a avut loc nasterea. Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Înregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentându-se urmatoarele documente:

- Certificatul medical constatator al nasterii, întocmit pe formular tip, care

va trebui sa poarte numar de înregistrare, data certa, sigiliul unitatii

sanitare, semnatura si parafa medicului;

- Certificatul de nastere si catul de identitate al mamei si al declarantului,

daca nasterea nu este declarata de mama;

- Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt.

Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmeste la primaria sectorului din Bucuresti, municipiului, orasului sau comunei în a caror raza administrativteritoriala s-a produs decesul. Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, în termen de 3 zile de la data încetarii din viata a persoanei. În lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau al cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:

- Certificatul medical constatator al decesului, întocmit si semnat de medic sau al cadru sanitar care a facut constatarea, în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;

- Actul de identitate al celui decedat;

- Livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele

supuse obligatiilor militare;

- Actul de identitate al persoanei care declara decesul.