Primar

BACIU VASILE – Primar in functie

 

Părinții: Aneta și Neculai Baciu, cu 4 copii : Baciu Elena (1951); Baciu Aurel ( 1957); Baciu Vasile (1958) căsătorit cu Elena (născută Boieru) în anul 1980 și au împreună un copil; Baciu Neculai (1966).

Provenind dintr-o familie de țărani preocupați mai mult cu munca pamântului și creșterea animalelor dar și cu vechi rădăcini ereditare și spirituale în istoria satului, nu putea altfel decât să primească o bună educație morală și intelectuală menită să clădească un om harnic și priceput lucrului cât și drept judecății actiunilor desavârște de el și semenii lui.

Urmează cursurile Școlii Generale in satul natal la clasa invatatoarei Luchian alaturi de alți fii si fiice de țărani. Mai apoi, ca orice părinte care dorește tot binele propriilor fii, dându-și seama că viitorul copilului de ieri, tânărul de astăzi și bărbatul de mâine este la oraș, acolo unde industria începe să se dezvolte tot mai mult în dauna satelor, cei doi părinți își dau consimțământul și acordă sprijinul material necesar fiului, pentru a urma o calificare in meserii, in cadrul Liceului Industrial nr. 5.

Din anul 1980 și până in anul 1997 muncește în cadrul Intreprinderii Mecanice Roman.

După evenimentele din decembrie 1989 , mizând pe tinerețe, curaj, dorința de ași aduce propria contributie la bunul mers al vieți economice și sociale, tânărul Vasile Baciu se implică în viața politică locală.

Astfel începând cu anul 1996 îndeplinește funcția de consilier local în cadrul Consiliului local Horia, iar din toamna anului 1998 a fost ales în funcția de Viceprimar la Com. Horia. Pe întreaga perioadă a mandadutului a dus la bună îndeplinire atribuțiile de servici, aducându-și contribuția la intensificarea ritmului activității Comisiei locale de fond funciar, urgentând intrarea în posesie asupra terenului de către proprietari si eliberarea titlurilor de proprietate. Tot în această perioadă se implică în derularea activităților gospodărești la nivelul comunei prin coordonarea lucrarilor de reabilitare drumuri comunale, a bunurilor din patrimoniul comunei, întreținerea și igienizarea pășunilor și suhaturilor , a spațiilor verzi, lucrări de întreținere – reabilitare Școli.

La alegerile locale din 2000 Vasile Baciu candidează pentru funcția de Primar iar datorită sprijinului masiv acordat de cetățenii comunei, obține investirea în funcție. Meritorie, la bază stă activitatea concretă ( calitativă și cantitativă ) a programelor desfășurate sub îndrumarea sa.

Perseverența pentru dezvoltare, pentru un trai mai bun a tuturor cetățenilor a făcut ca astăzi domnul Primar Baciu Vasile să se afle în mod neîntrerupt și concomitent în aceeași funcție. Din programul de lucru amintim o parte din realizări: Reabilitare și modernizare drumuri comunale. Lucrări construcție podețe acces din drumuri comunale la DN 2, DN 15, Dj 207C. Aceste fiind lucrări pregatitoare din cadrul Proiectului Asfaltare Strazi aflat în desfățurare. Alimentare cu apă și Stație Clorinare. Sistem Canalizare apă menajeră și Stație Epurare. Sistem Canalizare Apă Pluvială. Reabilitare corp clădiri Scoli și Grădinițe ; modernizare săli și laboratoare. Amenajare Centru Civic Primăria Horia. Constructie Bază Sportivă situată între satele Horia și Cotu-Vameș.

S-a acordat mai multă grijă și preocupare pentru activitățile de ocrotire și protecție socială pentru copii si persoanelor defavorizate. Colaborare si sprijin reciproc între administrația locală și personalul calificat din sănătate publică și de medicină veterinară.

Cu speranța că vom fi martori comuni și că ne vom bucura împreună de confort economic, liniște și ordine socială urăm sănătate și spor în activitate.