Proiecte de investiții

PROGRAM DE INVESTITII 2008-2012

ANUL 2008:

 • Reabilitare si modernizare Gradinita Horia;

 • Reabilitare si modernizare Gradinita Cotu-Vames;

 • Constructie trotuar acces pietonal (partea stanga) str. Alexandru cel bun;

 • Amenajare Baza Sportiva – Studiu fezabilitate si Proiect Tehnic depus la Cancelaria Primului Ministru;

 • Studiu Fezabilitate si Proiect tehnic Constructie Grup Sanitar la Scoala Horia si Scoala Cotu-Vames;

 • Balastare drumuri comunale;

 • Lucrari executie Podete acces la DN2, DN15D si DJ207C;

ANUL 2009:

 • Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic Extindere Retea de alimentare cu apa in cele 2 sate (Horia si Cotu-Vames);

 • Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic Extindere Canalizare in cele 2 sate (Horia si Cotu-Vames);

 • Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic ,, Rebilitare si Modernizare” – Sediu Primaria Horia;

 • Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic ,, Alimentare cu Gaz Metan” com Horia, judetul Neamt;

 • Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic ,, Reabilitare si Modernizare – Puntea Pietonala” din dreptul localitatii Cotu-Vames;

 • Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic ,, Reabilitare si Modernizare – Dispensar Uman in satele Horia si Cotu-Vames;

 • Studiu Fezabilitate si Proiect Tehnic ,,Constructia de rigole, podete si trotuare la drumul DJ 207C – satul Horia si satul Cotu-Vames;

 • Consolidare – Lucrari de Indiguire Mal Drept Raul Siret – localitatea Cotu-Vames;

 • Studiu Fezabilitate si Proiect Tehnic ,, Extindere Reteaua de Alimentare Curent Electric si Iluminat Stradal conform PUG extins;

 • Lucrari de interventie si intretinere drumuri comunale;

 • Lucrari de interventie si intretinere spatii verzi;

 • Implementarea Programului de Gestionare a Deseurilor;

 • Amenajarea si dotarea Gradinitelor in vederea prelungiri programului de functionare;

 • Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic ,,Asfaltare Drumuri comunale”;

 • Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic ,,Reabilitare Camin Cultural Horia”;

 • Reconstructie Corp B Scoala Noua – Horia

ANUL 2010:

 • Continuare Lucrari Extindere Retea Alimentare cu apa si Canalizare;

 • Continuare Lucrari Asfaltare drumuri comunale;

 • Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic Amenajare Centru Civic;

 • Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic ,,Constructie Sala de Sport”;

 • Constructia a 2 (doua) Capele in Cimitirul sat Horia si sat Cotu –Vames; Amenajare Cai acces si asigurarea iluminatului in interiorul cimitirelor;

 • Amenajarea de noi Spatii verzi – Locuri de joaca si agrement pentru copii;

 • Lucrari de interventie si intretinere drumuri comunale;

 • Achizitionarea unui Autogreder + Incarcator;

ANUL 2011:

 • Continuare Lucrari Extindere Retea Alimentare cu apa si Canalizare;

 • Continuare Lucrari Asfaltare drumuri comunale;

 • Constructia unei Centrale termice pe lemne la Scoala Horia + Gradinita;

 • Constructia de santuri si rigole betonate pe toate drumurile comunale:

 • Amenajare Parcare la principalele Institutii de pe raza comunei;

 • Reconstructie garduri si cai acces in Scoli si Gradinite;

 • Reabilitare Castel Apa si reteau de Alimetare cu apa a Grupului Scolar Agricol Horia;

ANUL 2012:

 • Continuare Lucrari Extindere Retea Alimentare cu apa si Canalizare;

 • Continuare Lucrari Asfaltare drumuri comunale;

 • Amenajare trotuare Drumuri comunale;

 • Constructia unor Monumente dedicate cinstiri Eroilor Neamului;

 • Amenajat Cabinete Medicale in Scoli;

 • Amenajat Sala pentru servirea mesei elevi;

 • Amenajare Statii pentru autobuze cu Protectie calatori;