Raport de activitate

RAPORTUL PRIMARULUI

Cu privire la starea economica și sociala 

a localității HORIA la finele anului 2008

   Dragi cetățeni ai comunei Horia,

In conformitate cu prevederile legii 215/2001, modificată și completată prin 286/2006, vă prezint Raportul cu privire la starea economico-socială a localității, raport care constituie momentul bilanțului, ce se referă la capacitatea efectivă a administrației publice locale de a gestiona și rezolva în nume propriu si cu responsabilitate treburile publice și patrimoniul localității în interesul comunității locale pe principiile autonomiei locale.

Primaria organizeaza si coordoneaza activitatile economice, sociale si de mediu din interiorul localitatii, are in grija paza si ordinea publica, incaseaza impozitele.

În anul 2008 nu au survenit modificări asupra teritoriului localității sau asupra categoriilor terenurilor expuse în hotarele comunei față de anul 2007.

CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA

Datorită atitudinii pozitive a tutoror membrilor CL și a celor din conducerea primăriei, manifestata printr-o stare de normalitate și colaborare s-a reusit ducerea la indeplinire a tuturor proiectelor si obiectivelor propuse.

In decursul anului 2008 s-au desfasurat un numar 12 sedinte Ordinare si 2 sedinte Extraordinare ale Consiliului local in cadrul carora s-au adoptat un numar de 73 hotarari.

Au fost emise un numar de 573 dispozitii ale primarului privind: acordare ajutor incalzire, aplicarea legii 416/2001, ajutor la constituirea familiei, acordare alocatii complementare si de sustinerer, convocare consilieri in sedinte ordinare si/sau ordinare, etc.

Organigrama fiind mult subdimensionata, aceasta a fost suplimentată cu un post nou de jurist, conform prevederilor legale in domeniu. Prin aceasta s-a avut in vedere desfasurarea in conditii optime a tuturor serviciilor din cadrul Primariei, avand ca scop final deservirea si solutionarea la termen a cererilor venite de la diverse institutii si cetateni.

Astafel, Organigrama si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului cuprinde un total general de 18, din care :

 • demnitari 2 ;

 • secretar 1 ;

 • aparatul propriu de executie 15 ;

 Populatia Localitatii    

Populația localității la sfârșitul anului = 7066 locuitori;

-         Decese = 80

-         Nașteri = 7

-         Casatorii= 39                                                 

La finele anului 2007 sa mentinut tendinta de scadere a locuitorilor prin depopulare ( imbatranire, migrarea tinerilor la orase spre scoli sau in cautarea unui loc de munca chiar si peste hotare). Depunem insa eforturi substantiale sa stopam acest fenomen prin cresterea nivelului si a conditiilor de trai a tuturor cetatenilor, printr-o ambitioasa strategie de dezvoltare pe viitor.

În structură, populația se prezintă astfel: 

      Sex Masculin = 3510

      Sex Feminin   = 3556

      Numar veterani= 55

      Numar vaduve veterani = 70

       Numar persoane cu certificat de handicapat gradul I = 35

Cel mai in varsta locuitor = Pascaru Anica ( nascuta in anul 1912)

Serviciul impozite si taxe

Sume incasate din impozite si taxe;

PERSOANE FIZICE:

- Cladiri: 30171,97 RON ( 83,35%);

- Teren intravilan: 51041,89 RON ( 76,40);

- Teren extravilan : 34310,61 RON (62%);

- T.M.T: 26326,35 RON;

- Amenzi: 18094,16 RON;

PERSOANE JURIDICE:

- cladiri: 155174,86 RON;

- teren: 8630,35 RON;

- T.M.T. : 20487,37 RON;

- Concesiune: 61542,60 RON;

Certificate fiscale eliberate: 858

Urbanism

In anul 2008 au fost elaborate un numar de 73 autorizatii din care:

 • constructie locuinte – 52 ;

 • extindere locuinte – 6 ;

 • anexe – 3 ;

 • alte destinatii 12 ;

 • autorizatii desfiintare – 18 ;

Deasemeni sau elberat un numar de 199 certificate de urbanism, din care:

 • instrainare -71 ;

 • construire – 80 ;

 • desfiintare -18 ;

 • alte scopuri – 20 ;

Proiecte indeplinite in cadrul Programului anual al achizitiilor publice 2007:

1. Reabilitare Gradinita Cotu-Vames;

2. Reabilitare Gradinita Horia, com. Horia, jud. Neamt;

3. Invelitoare Gradinita Horia, com. Horia, jud. Neamt;

4. Trotuar str. Alexandru cel bun com. Horia, jud. Neamt.

5. Amenajare Parcare Primariua Horia, com. Horia, jud. Neamt;

6. Balastare strazi;

7. Desfiintare Corp B Scoala Horia

 Asistență socială

La finele anului 2008 se afla in plata un numar de 113 dosare. Lunar se intocmeste stat de plata si se raporteaza la Consiliul Judetean si Directia de munca si Incluziune sociala Neamt situatia aplicarii Legii nr. 416/2001 cu privire la lucrarile efectuate, plati la zi, numar de ore planificate si realizate.

Din 6 in 6 luni se efectueaza anchete sociale la domiciliul familiilor benefeciarilor de ajutor social.

Pentru ajutor de încălzire au beneficiat un număr de 1318 titulari, achitându-se suma de 212905 lei RON pentru un numar de 1148 titulari.

Asistenti personali: 17 majori si 7 minori.   

 Intocmit un numar de:

 • 96 anchete sociale pentru persoane cu handicap copii si adulti;

 • 218 ancheta sociale pentru divort, burse sociale, bani de liceu, caracterizari necesare solutionarii unor dosare penale;

 • 25 anchete psihologice pentru copii minori care beneficiaza de diferite masuri de protectie ( asistent maternal, plasament familial, aflati in Centru de plasament);

 • 20 raspunsuri la diferite unitati nde stat.

S- au eliberat un numar de 216 adeverinte privind venitul minim garantat.

Lunar se raporteaza situatia centralizatoare privind consumul de lapte praf.

 

 Sănătate

        În comuna Horia functionează 2 cabinete medicale individuale pe Horia – medici de familie, dr. Birjoveanu Viorica, dr. Serpe Claudia,  si un cabinet medical individual pe Cotu-Vame, medic de famile dr. Coada Cludiu care asigură asistența primară la nivelul localității. De asemenea, in comuna functioneaza doua puncte farmaceutice unul in Horia si unul in Cotu-Vames.Toate acestea au contribuit la  imbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor comunei Horia. Ca o necesitate se impune investitii urgente in lucrari de renovare, in special a Dispensarului Uman din Horia.

Activitatea sanitar-veterinară

Serviciile de asistenta sanitar-veterinara la nivelul comunei noastre sunt asigurate prin intermediul Dispensarului sanitar-Veterinar Horia condus de dl. dr. Ciocan Radu, ajutat de cei doi tehnicieni veterinari Dragomir Anisoara si Bostan Ion.

Sau intreprins masuri in vederea formarii unei Baze de date cu privire la efectivele de animale necesara in sprijinirea cetatenilor in vederea accesari de fonduri europene si subventii oferite de Guvernul Romaniei.

           Ca o concluzie, acest serviciu împreună cu comandamentul antiepiozootic local a acordat atentie starii de sănătate a animalelor.

 Învățământ

În comuna  funcționează Grupul Scolar Agricol Ion Ionescu de la Brad, 2 Scoli Generale: Scoala cu cls I-VIII  Horia și Scoala cu clasele I-VIII ,, Otilia Cazimir „ Cotu-Vames, respectiv cele 2 gradinite.

Pentru buna desfășurare a activității educaționale administrația locală a făcut in anul 2007 eforturi deosebite:

s-au obtinut fonduri si efectuat lucrari de renovare si reabilitarea a celor doua Scoli. S-a consolidat si renovat exteriorul corpurilor de cladire la nivelul celor doua scoli, s-a schimbat parchetul vechi din clase cu gresie, s-a pus lambriu in clase si holuri, etc.

S-a reusit de la Ministereul Educatiei si Cercetarii, distribuirea unui microbus nou pentru transportul elevilor.

Vom spriji in continuare programul de dotare cu materiale si logistica a institutiilor de invatamant.

Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, s-a dovedit faptul că și cu bani puțini, atunci cînd este pricepere și voință se pot face lucruri deosebite.

 Biblioteca comunală

  Biblioteca comunală a funcționat si functioneaza, ca o adevărată poarta spre o noua lume cea a cunoasterii si a marilor descoperiri. Lumea cartilor a atras si atrage in continuare pe cei mici dar si pe cei mari deopotriva.     Actualmente există un fond de carte diversificat, peste 9000 volume din diverse domenii ( literatura, tehnica, educatie, sport, etc). Activitatea se desfasoara in condiții bune, in spații corespunzătoare, igienizate și bine încălzite.

Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare, atât pentru cheltuielile salariale ale bibliotecarului comunal, cât și pentru cheltuieli materiale.

In anul 2007 au fost inregistrati aproximativ 2000 cititori.

În cadrul  bibliotecii comunale activitatea este diversă: simpozioane de carte, activitati legate de sărbatorile naționale, manifestari culturale de tradiție etc. 

 Infrastructura locală si transport

  După ce am pornit anul cu un buget aproape auster, natura loveste si ea fără milă prin factorii ei distructivi ( cantitati importante de apa acumulate intr-un interval de timp foarte scurt si mai grav insotite de vant puternic, inghet, deschet, etc. Datorită acestora, majoritatea căilor de rulare de pe drumurile comunale, drumuri vicinale, podețe au avut foarte mult de suferit.

   Prin demersurile facute, am reușit să obținem câte ceva la fiecare rectificare de buget și printr-o bună gospodărire a acestora să refacem ceea ce a distrus natura dar și alte lucrări importante în plus.

   In cele mai multe situatii s-au efectuat reparatii pe drumurile afectate prin lucrari de nivelare si/sau balastare.

    Au continuat lucrarile de racordare a gospodariilor din satul Horia la sistemul de alimentare cu apă. Urmand ca foarte curand prin marirea numarului de utilizatori la sistemul centralizat de alimentare cu apa sa dam in folisinta si Sistemul de Canalizare si Epurare ape uzate din comuna Horia.

    Un alt proiect pe care l-am promovat si care a fost aprobat prin Ordonanta 7/ 2006, a fost cel de Construire Poduri si Podete .

    Transportul in comun a navetistilor, elevilor dar si a cetatenilor din sau spre Municipiul Roman se face cu autobuze aflate in tranzit prin comuna in baza unui orar fix.

Paza localitatii

     In anul 2007 paza localitatii s-a organizat conform Legii nr.333/2003, dupa consultarea cetatenilor, consililul local a hotararea suma contributiei pentru fiecare familie, privind plata pazei localitatii sa fie de 15 RON. Serviciul de paza functioneaza cu un numar de 4 angajati paznici cu contract de munca, pe timp de noapte asigurandu-se paza institutiilor din comuna dar si a gospodariilor din comuna. Nu s-au inregistrat evenimente importante de infractionalitate.

 Agricultura

    Din punct de vedere al categoriei de folosinta, terenurile agricole din localitate nu au suferit modificari semnificative .

     Situatia se prezinta astfel:

                - teren arabil   =   2582 ha

                - livezi                =   2 ha

- vii si pepiniere viticole = 2 ha

                - pasuni               =   417 ha

          Activitatea desfasurata pe 2007 de biroul agricol si de cadastru:

Documentatii inaintate la Comisia Judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor :

- 36 referate de modificare si completare documentatii validate;

- 9 fise privind reconstituirea dreptului de proprietate;

- 3 fise reconstituire conform Sentintelor civile pronuntate in acest sens;

- operat in Registrele agricole un numar de 780 contracte ( vanzare cumparare, intretinere, donatie, testament, Sentinte civile).

- Eliberat un numar de 27 certificate de producator

- Eliberat un numar de 5300 adeverinte

- Eliberat un numar de 37 bilete de proprietate

- Inregistrat un numar de 31 contracte de arenda

- Efectuat activitate de teren in vederea reactualizarii pozitiilor de rol in noile registre agricole

- Reactualizari in planurile de situatii si fascicole cadastrale conform actelor de proprietate

- Reactualizari in tabelele de proprietate si planuri de situatie pe sole

- Eliberat schite amplasament solicitate pentru intocmirea de documentatii cadastrale, in instanta si pentru bransamente E-ON,

- Copii heliografice dupa planuri de situatie si tabele de parcelare

- Anchete si remasuratori pe raza comunei Horia

   Iluminatulpublic                     

             In  anul 2007 putem spune ca acesta a constiutuit una din activitatiile executivului si a consiliului local Horia.

           S-au facut eforturi financiare desosebite  pentru buna functionare si pentru modernizarea acestuia.

           De comun acord , intre executiv si consiliul local ,s-a stabilit un program de functionare care a fost util cetatenilor comunei indiferent de zona in care acestia locuiesc. S-a urmarit ca acest program sa respecte cerintele tuturor cetatenilor si in special al celor care sunt navetisti si lucreaza in schimburi.

Serviciul situatii urgente:

Acest serviciu a fost infiintat conform Hotararii Consiliului local nr. 6509/09.1.2005.

Intreaga activitate are la baza Planul de pregatire si de actiune in situatii de urgenta. Scopul este acela de prevenire in prima faza si de interventie rapida cu mijloacele din dotare in vederea limitarii pagubelor materiale.

Pentru anul 2007 de la bugetul local s-a alocat suma de 7000 RON. O parte din suma a fost utilizata pentru achizitionarea de galeti, lopeti, harlete, tarnacoape, lanterne, felinare, rechizite specifice, etc.

Au fost intrepinse actiuni de informare si control la unitatile economice precum si la gospodariile populatiei, ocazie cu care au fost impartite pliante si materiale cu caracter educativ.

Strategia de dezvoltare pe viitor a comunei Horia 

 1. Reabilitare si modernizarea cladirii sediului Primariei.

 2. Balastare si reparatii strazi.

 3. Reabilitare si Modernizare – Dispensare Umane in satele Horia si Cotu-Vames.

 4. Intretinerera spatiilor verzi de-a lungul cailor de acces la drumuri europene, judetene si comunale.

 5. Extinderea retelei electrice pe suprafata marita a intravilanului.

 6. Amenajarea de terenuri de joaca pentru copii, doua in satul Horia si doua in satul Cotu-Vames.

 7. Achizitionarea unui utilaj cu lama fata in vederea dezapezirii pe perioada de iarna.

 8. Lucrari de igienizare la Scoli si Gradinite pe periada de vacanta a elevilor.

 9. Atribuire si concesionare a spatiilor libere existente la Grupul Scolar Agricol Horia.

 10. Realizat lucrari de adunat gunoi manajer la gospodariile populatiei pina la reglementarea centralizata a acestei activitati.

 11. Sudii de fezabilitate si Proiecte tehnice pentru lucrari noi necesare in localitate.

 12. Achizitonat statii de autobuz 3 buc in satul Horia si 3 buc in satul Cotu-Vames.

 13. Construirea unei troite la intersectia E-85 cu DJ 207 C.

       Asadar exista motive intemeiate sa abordam anul 2008 cu incredere si speranta.